Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 
Aktivizimi i Accessit
 
Procedurat e aktivizimit te Accessit eshte e ngjashme me poceduren e cila shfrytezohet gjate altivizimit te programeve te tjera qe perfshihen ne pakon me programe Microsoft Office, gje qe shkurtimisht do te shpjegohet edhe ne vijim.
Ekzekutimi i accessit vazhdon metej me hapjen e dritares kryesore te tij.
Në pjesen e siperme te dritares kryesore gjendet menya kryesore me opcionet:
File, Edit,View,Insert,Tools,Window dhe Help.
 

 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc