Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 Fizikë
 

Sistemi Ndërkombëtar i Njësive (SI shkurtuar nga bashkon frëngjisht nga Systeme d'ndërkombëtare ) është formë moderne e sistemit metrik dhe në përgjithësi është i një sistemi të hartuar rreth komoditetin e numri dhjetë. Ai është sistemi më i përdorur gjerësisht në botë e matjes, si në tregtinë e përditshme dhe në shkencë.
Sistemit të vjetër metrikë përfshirë disa grupe të njësive. SI është e zhvilluar në vitin 1960 nga metër vjetër--sistem kilogram e dytë, në vend se centimetër--sistemi gram e dytë, e cila, nga ana tjetër, kishte disa variante. SI sepse nuk është statike, njësi janë krijuar dhe përkufizime janë ndryshuar për herë te me marrëveshje ndërkombëtare midis shumë kombeve si teknologji e matjes vazhdon, dhe si saktësi e matjeve përmirësohet.
Sistem është pothuajse universalisht të punësuar. Tre përjashtime kryesore janë Burma (Myanmar), Liberia, dhe Shtetet e Bashkuara. Mbretëria e Bashkuar ka miratuar zyrtarisht Sistemin Ndërkombëtar të Njësive por jo me qëllim të zëvendësimit të masave të zakonshme tërësisht.

Sistemi ndërkombëtar i njësive të përbëhet nga një grup të njësive së bashku me një grup prefikset. Njësitë e SI mund të ndahet në dy subsets. Ka shtatë njësi bazë: Secila prej këtyre njësive bazë përfaqëson, të paktën në parim, lloje të ndryshme të sasive fizike. Nga këto shtatë njësi bazë, disa njësi të tjera janë nxjerrë. Përveç njësi SI, ka edhe një grup jo-njësi SI të pranuara për t'u përdorur me SI cila përfshin disa njësi të tilla përdoren si litër.
Metri
Kilogrami
Sekonda
Amperi
Kelvini
Kandela
Moli
Metri (m)
metri m eshte gjatesia a rruges te cilen e pershkron drita ne vakum per kohen 299792458^-1 sekonda .Me at rast eshte perkufizuar edhe shpejtesia e drites ne vakum si konstante natyrore e cila e ka vleren c=299792458 m/s
Kilogrami (Kg)
kilogrami kg eshte njesia e mases ai eshte barabart me masen e prototipit (etalonit)nderkombtar te kilogramit i cili eshte punuar prej aliazhit te platinit(90%)the iridiumit (10%)ne form te cilindrit me gjatesi 39mm dhe ruhet ne servres afer parisit
Sekonda (s)
sekonda s eshte koha pej 9192631770periodash te rrezatimit te cilat i pergjigjen kalimit ndermjet dy niveleve hiperfine te shtresave per gjendje themelore te atomit te ceziumit 133
Amperi (A)
amperi a eshte intensiteti i rrymes konstante elektrike qe duhet kaluar neper dy percjelles te gjat deri ne pambarim te cilet jan te krahasushem dhe paralel me seksion te prerjes terthore te paperfillshme dhe te larguar nje meter ne vakum ku ndermjet tyre shkaktohet forca prej 2 x 10 ^-7 njutona per meter gjatesi

Kelvini (K)
kelvini k eshte njesia e temperatures termodinamike dhe paraqet 273.16^-1 pjes te temperatures termodinamike te pikes se trefisht te ujit per tregimin e temperatures perveq kelvinit lejohet perdorimi i shkalles se celziusit kurse lidhja ndermjet tyre eshte t=T-T0=T-273k
Moli (mol)
Moli eshte sasia e materies te atij sistemi, i cili permban aq njesi elementare sa ka atome ne 0.012 kilogram te atomit te karbonit 12
Kandela (cd)
kandela cd eshte intensiteti i drites ne drejtim normal te siperfaqes 1/600000 m^2 te trupit te zi ne temperatur te ngrirjes te platinit nen shtypjen pre 101 325 pa


Fizika është shkenca e cila studion ligjet themelore të gjithësisë duke iu referuar lëndës dhe energjisë - si dhe bashkëveprimit midis tyre - prej të cilave gjithësia përbëhet. Fizikë është shkenca nëpërmjet së cilës njerëzit përpiqen të shpjegojnë dukuritë natyrore.
Fizika (greq. φυσική, fisiki = natyrë, amtyrë) është degë e shkencës e cila merret me zbulimin dhe veçorizimin e ligjeve gjithësinore që sundojnë lëndën, energjinë, hapësirën, dhe kohën, si edhe sjelljen dhe ndërveprimet mes tyre. Fizika është shkenca nëpërmjet së cilës njerëzit përpiqen të shpjegojnë dukuritë natyrore. Fizika përshkruhet edhe si "shkence themelore" sepse fusha të tjera si kimia dhe biologjia hulumtojnë sisteme veçoritë e të cilëve mvaren nga ligjet e fizikës.
Fizika është e lidhur ngushtë me të gjitha shkencat e tjera natyrore, veçanërisht me kiminë, e cila nga ana e saj me kalimin e kohës ka marrë shumë koncepte nga fizika, mbi të gjitha në fushat e termodinamikës, elektromagnetizmit, dhe mekanikës kuantike.
Fizika ndahet në dy disiplina: në fizikë teoretikore dhe fizikë eksperimentale. Fizika teoretikore merret kryesisht me përshkrimet formuluese, ndërsa fizika eksperimentale me rikrijimin dhe matjen e dukurive natyrore të njohura.
Besoj se te gjithe e dini se fizicienti me i njohur boterore eshte Albert Einstein,i lindur me 14 mars 1879 ne Ulm te Baden-Württemberg te Gjermanise, kurse ka vdekur me 18 april 1955 ne Princeton-New Jersey.Eshe marrur me fiziken teorike dhe teoria me njohur e tij eshte, teoria e relativitetit.
 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc