Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

Html Kodet e Ngjrave / Html Color Codes
 
 
 

EMRI I NGJYRESKODINGJYRA
E Zezë#000000E Zezë
E Zezë0#150517E Zezë0
E Zezë18#250517E Zezë18
E Zezë21#2B1B17E Zezë21
E Zezë23#302217E Zezë23
E Zezë24#302226E Zezë24
E Zezë25#342826E Zezë25
E Zezë26#34282CE Zezë26
E Zezë27#382D2CE Zezë27
E Zezë28#3b3131E Zezë28
E Zezë29#3E3535E Zezë29
E Zezë30#413839E Zezë30
E Zezë31#41383CE Zezë31
E Zezë32#463E3FE Zezë32
E Zezë34#4A4344E Zezë34
E Zezë35#4C4646E Zezë35
E Zezë36#4E4848E Zezë36
E Zezë37#504A4BE Zezë37
E Zezë38#544E4FE Zezë38
E Zezë39#565051E Zezë39
E Zezë40#595454E Zezë40
E Zezë41#5C5858E Zezë41
E Zezë42#5F5A59E Zezë42
E Zezë43#625D5DE Zezë43
E Zezë44#646060E Zezë44
E Zezë45#666362E Zezë45
E Zezë46#696565E Zezë46
E Zezë47#6D6968E Zezë47
E Zezë48#6E6A6BE Zezë48
E Zezë49#726E6DE Zezë49
E Zezë50#747170E Zezë50
E Zezë#736F6EE Zezë
E Hirtë E Zezë4#616D7EE Hirtë E Zezë4
E Hirtë E Zezë#657383E Hirtë E Zezë
E Qelët Steel E Kaltër4#646D7EE Qelët Steel E Kaltër4
E Qelët E Hirtë E Zezë#6D7B8DE Qelët E Hirtë E Zezë
Cadet E Kaltër4#4C787ECadet E Kaltër4
E Errët E Hirtë E Zezë4#4C7D7EE Errët E Hirtë E Zezë4
Thistle4#806D7EThistle4
Mesatare E Hirtë E Kaltër#5E5A80Mesatare E Hirtë E Kaltër
Mesatare Vjollcë4#4E387EMesatare Vjollcë4
Midnight E Kaltër#151B54Midnight E Kaltër
E Errët E Hirtë E Kaltër#2B3856E Errët E Hirtë E Kaltër
E Errët E Hirtë E Zezë#25383CE Errët E Hirtë E Zezë
E Dobët E Zezë#463E41E Dobët E Zezë
Cornflower E Kaltër#151B8DCornflower E Kaltër
Shkëlqyshme E Kaltër4#15317EShkëlqyshme E Kaltër4
E Hirtë E Kaltër4#342D7EE Hirtë E Kaltër4
Shkëlqyshme E Kaltër#2B60DEShkëlqyshme E Kaltër
Shkëlqyshme E Kaltër1#306EFFShkëlqyshme E Kaltër1
Shkëlqyshme E Kaltër2#2B65ECShkëlqyshme E Kaltër2
Shkëlqyshme E Kaltër3#2554C7Shkëlqyshme E Kaltër3
E Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër#3BB9FFE Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër
E Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër2#38ACECE Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër2
E Hirtë E Kaltër#357EC7E Hirtë E Kaltër
E Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër3#3090C7E Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër3
E Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër4#25587EE Thellë Ngjyr Qielli E Kaltër4
Dodger E Kaltër#1589FFDodger E Kaltër
Dodger E Kaltër2#157DECDodger E Kaltër2
Dodger E Kaltër3#1569C7Dodger E Kaltër3
Dodger E Kaltër4#153E7EDodger E Kaltër4
Steel E Kaltër4#2B547ESteel E Kaltër4
Steel E Kaltër#4863A0Steel E Kaltër
E Hirtë E Kaltër2#6960ECE Hirtë E Kaltër2
Vjollë#8D38C9Vjollë
Mesatare Vjollcë3#7A5DC7Mesatare Vjollcë3
Mesatare Vjollcë#8467D7Mesatare Vjollcë
Mesatare Vjollcë2#9172ECMesatare Vjollcë2
Mesatare Vjollcë1#9E7BFFMesatare Vjollcë1
E Qelët Steel E Kaltër#728FCEE Qelët Steel E Kaltër
Steel E Kaltër3#488AC7Steel E Kaltër3
Steel E Kaltër2#56A5ECSteel E Kaltër2
Steel E Kaltër1#5CB3FFSteel E Kaltër1
Ngjyr Qielli E Kaltër3#659EC7Ngjyr Qielli E Kaltër3
Ngjyr Qielli E Kaltër4#41627ENgjyr Qielli E Kaltër4
E Hirtë E Kaltër#737CA1E Hirtë E Kaltër
E Hirtë E Kaltër#737CA1E Hirtë E Kaltër
E Hirtë E Zezë3#98AFC7E Hirtë E Zezë3
Vjollë E Kuqe#F6358AVjollë E Kuqe
Vjollë E Kuqe1#F6358AVjollë E Kuqe1
Vjollë E Kuqe2#E4317FVjollë E Kuqe2
E Thellë Pink#F52887E Thellë Pink
E Thellë Pink2#E4287CE Thellë Pink2
E Thellë Pink3#C12267E Thellë Pink3
E Thellë Pink4#7D053FE Thellë Pink4
Mesatare Vjollë E Kuqe#CA226BMesatare Vjollë E Kuqe
Vjollë E Kuqe3#C12869Vjollë E Kuqe3
E Zjarrët#800517E Zjarrët
Vjollë E Kuqe4#7D0541Vjollë E Kuqe4
Gështenjë4#7D0552Gështenjë4
Gështenjë#810541Gështenjë
Gështenjë3#C12283Gështenjë3
Gështenjë2#E3319DGështenjë2
Gështenjë1#F535AAGështenjë1
E Pëpurt#FF00FFE Pëpurt
E Pëpurt1#F433FFE Pëpurt1
E Pëpurt2#E238ECE Pëpurt2
E Pëpurt3#C031C7E Pëpurt3
Mesatare Purpuri#B048B5Mesatare Purpuri
Mesatare Purpuri1#D462FFMesatare Purpuri1
Mesatare Purpuri2#C45AECMesatare Purpuri2
Mesatare Purpuri3#A74AC7Mesatare Purpuri3
Mesatare Purpuri4#6A287EMesatare Purpuri4
Vjollcë#8E35EFVjollcë
Vjollcë1#893BFFVjollcë1
Vjollcë2#7F38ECVjollcë2
Vjollcë3#6C2DC7Vjollcë3
Vjollcë4#461B7EVjollcë4
E Errët Purpuri4#571B7eE Errët Purpuri4
E Errët Purpuri#7D1B7EE Errët Purpuri
E Errët Vjollë#842DCEE Errët Vjollë
E Errët Purpuri3#8B31C7E Errët Purpuri3
E Errët Purpuri2#A23BECE Errët Purpuri2
E Errët Purpuri1#B041FFE Errët Purpuri1
Bojëvishnje4#7E587EBojëvishnje4
E Zbeht Vjollë E Kuqe#D16587E Zbeht Vjollë E Kuqe
E Zbeht Vjollë E Kuqe1#F778A1E Zbeht Vjollë E Kuqe1
E Zbeht Vjollë E Kuqe2#E56E94E Zbeht Vjollë E Kuqe2
E Zbeht Vjollë E Kuqe3#C25A7CE Zbeht Vjollë E Kuqe3
E Zbeht Vjollë E Kuqe4#7E354DE Zbeht Vjollë E Kuqe4
Bojëvishnje#B93B8FBojëvishnje
Bojëvishnje1#F9B7FFBojëvishnje1
Bojëvishnje2#E6A9ECBojëvishnje2
Bojëvishnje3#C38EC7Bojëvishnje3
Thistle#D2B9D3Thistle
Thistle3#C6AEC7Thistle3
Purpur e Zbehtë E Skuqur2#EBDDE2Purpur e Zbehtë E Skuqur2
Purpur e Zbehtë E Skuqur3#C8BBBEPurpur e Zbehtë E Skuqur3
Thistle2#E9CFECThistle2
Thistle1#FCDFFFThistle1
Purpur e Zbehtë#E3E4FAPurpur e Zbehtë
Purpur e Zbehtë E Skuqur#FDEEF4Purpur e Zbehtë E Skuqur
E Qelët Steel E Kaltër1#C6DEFFE Qelët Steel E Kaltër1
E Qelët E Kaltër#ADDFFFE Qelët E Kaltër
E Qelët E Kaltër1#BDEDFFE Qelët E Kaltër1
E Qelët e Kaltër#E0FFFFE Qelët e Kaltër
E Hirtë E Zezë1#C2DFFFE Hirtë E Zezë1
E Hirtë E Zezë2#B4CFECE Hirtë E Zezë2
E Qelët Steel E Kaltër2#B7CEECE Qelët Steel E Kaltër2
Bruztë1#52F3FFBruztë1
e Kaltër#00FFFFe Kaltër
e Kaltër1#57FEFFe Kaltër1
e Kaltër2#50EBECe Kaltër2
Bruztë2#4EE2ECBruztë2
Mesatare Bruztë#48CCCDMesatare Bruztë
Bruztë#43C6DBBruztë
E Errët E Hirtë E Zezë1#9AFEFFE Errët E Hirtë E Zezë1
E Errët E Hirtë E Zezë2#8EEBECE Errët E Hirtë E Zezë2
E Errët E Hirtë E Zezë3#78c7c7E Errët E Hirtë E Zezë3
e Kaltër3#46C7C7e Kaltër3
Bruztë3#43BFC7Bruztë3
Cadet E Kaltër3#77BFC7Cadet E Kaltër3
E Zbeht Bruztë3#92C7C7E Zbeht Bruztë3
E Qelët E Kaltër2#AFDCECE Qelët E Kaltër2
E Errët Bruztë#3B9C9CE Errët Bruztë
e Kaltër4#307D7Ee Kaltër4
E Qelët Sea Gjelbërt#3EA99FE Qelët Sea Gjelbërt
E Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër#82CAFAE Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër
E Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër2#A0CFECE Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër2
E Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër3#87AFC7E Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër3
Ngjyr Qielli E Kaltër#82CAFFNgjyr Qielli E Kaltër
Ngjyr Qielli E Kaltër2#79BAECNgjyr Qielli E Kaltër2
E Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër4#566D7EE Qelët Ngjyr Qielli E Kaltër4
Ngjyr Qielli E Kaltër#6698FFNgjyr Qielli E Kaltër
E Qelët E Hirtë E Kaltër#736AFFE Qelët E Hirtë E Kaltër
E Qelët e Kaltër2#CFECECE Qelët e Kaltër2
E Qelët e Kaltër3#AFC7C7E Qelët e Kaltër3
E Qelët e Kaltër4#717D7DE Qelët e Kaltër4
E Qelët E Kaltër3#95B9C7E Qelët E Kaltër3
E Qelët E Kaltër4#5E767EE Qelët E Kaltër4
E Zbeht Bruztë4#5E7D7EE Zbeht Bruztë4
E Errët Sea Gjelbërt4#617C58E Errët Sea Gjelbërt4
Mesatare Aquamarine#348781Mesatare Aquamarine
Mesatare Sea Gjelbërt#306754Mesatare Sea Gjelbërt
Sea Gjelbërt#4E8975Sea Gjelbërt
E Errët Gjelbërt#254117E Errët Gjelbërt
Sea Gjelbërt4#387C44Sea Gjelbërt4
Ngjyr Druri Gjelbërt#4E9258Ngjyr Druri Gjelbërt
Mesatare Ngjyr Druri Gjelbërt#347235Mesatare Ngjyr Druri Gjelbërt
Pranverore Gjelbërt4#347C2CPranverore Gjelbërt4
E Errët Olive Gjelbërt4#667C26E Errët Olive Gjelbërt4
Chartreuse4#437C17Chartreuse4
Gjelbërt4#347C17Gjelbërt4
Mesatare Pranverore Gjelbërt#348017Mesatare Pranverore Gjelbërt
Pranverore Gjelbërt#4AA02CPranverore Gjelbërt
Lime Gjelbërt#41A317Lime Gjelbërt
Pranverore Gjelbërt#4AA02CPranverore Gjelbërt
E Errët Sea Gjelbërt#8BB381E Errët Sea Gjelbërt
E Errët Sea Gjelbërt3#99C68EE Errët Sea Gjelbërt3
Gjelbërt3#4CC417Gjelbërt3
Chartreuse3#6CC417Chartreuse3
E Verdh Gjelbërt#52D017E Verdh Gjelbërt
Pranverore Gjelbërt3#4CC552Pranverore Gjelbërt3
Sea Gjelbërt3#54C571Sea Gjelbërt3
Pranverore Gjelbërt2#57E964Pranverore Gjelbërt2
Pranverore Gjelbërt1#5EFB6EPranverore Gjelbërt1
Sea Gjelbërt2#64E986Sea Gjelbërt2
Sea Gjelbërt1#6AFB92Sea Gjelbërt1
E Errët Sea Gjelbërt2#B5EAAAE Errët Sea Gjelbërt2
E Errët Sea Gjelbërt1#C3FDB8E Errët Sea Gjelbërt1
Gjelbërt#00FF00Gjelbërt
E hollë Gjelbërt#87F717E hollë Gjelbërt
Gjelbërt1#5FFB17Gjelbërt1
Gjelbërt2#59E817Gjelbërt2
Chartreuse2#7FE817Chartreuse2
Chartreuse#8AFB17Chartreuse
Gjelbërt E Verdh#B1FB17Gjelbërt E Verdh
E Errët Olive Gjelbërt1#CCFB5DE Errët Olive Gjelbërt1
E Errët Olive Gjelbërt2#BCE954E Errët Olive Gjelbërt2
E Errët Olive Gjelbërt3#A0C544E Errët Olive Gjelbërt3
E Verdh#FFFF00E Verdh
E Verdh1#FFFC17E Verdh1
Kafe1#FFF380Kafe1
Kafe2#EDE275Kafe2
E Florinjëtrod#EDDA74E Florinjëtrod
Gold2#EAC117Gold2
Gold1#FDD017Gold1
E Florinjëtrod1#FBB917E Florinjëtrod1
E Florinjëtrod2#E9AB17E Florinjëtrod2
Gold#D4A017Gold
Gold3#C7A317Gold3
E Florinjëtrod3#C68E17E Florinjëtrod3
E Errët E Florinjëtrod#AF7817E Errët E Florinjëtrod
Kafe#ADA96EKafe
Kafe3#C9BE62Kafe3
Kafe4#827839Kafe4
E Errët E Florinjëtrod1#FBB117E Errët E Florinjëtrod1
E Errët E Florinjëtrod2#E8A317E Errët E Florinjëtrod2
E Errët E Florinjëtrod3#C58917E Errët E Florinjëtrod3
Sienna1#F87431Sienna1
Sienna2#E66C2CSienna2
E Errët Ngjyr Portokalli#F88017E Errët Ngjyr Portokalli
E Errët Ngjyr Portokalli1#F87217E Errët Ngjyr Portokalli1
E Errët Ngjyr Portokalli2#E56717E Errët Ngjyr Portokalli2
E Errët Ngjyr Portokalli3#C35617E Errët Ngjyr Portokalli3
Sienna3#C35817Sienna3
Sienna#8A4117Sienna
Sienna4#7E3517Sienna4
Indian E Kuqe4#7E2217Indian E Kuqe4
E Errët Ngjyr Portokalli3#7E3117E Errët Ngjyr Portokalli3
Rozë4#7E3817Rozë4
E Errët E Florinjëtrod4#7F5217E Errët E Florinjëtrod4
Gold4#806517Gold4
E Florinjëtrod4#805817E Florinjëtrod4
E Qelët Rozë4#7F462CE Qelët Rozë4
Chocolate#C85A17Chocolate
E ndezur3#C34A2CE ndezur3
E ndezur2#E55B3CE ndezur2
E ndezur#F76541E ndezur
E Errët Rozë#E18B6BE Errët Rozë
Rozë1#F88158E Zbeht Bruztë4
Rozë2#E67451Rozë2
Rozë3#C36241Rozë3
E Qelët Rozë3#C47451E Qelët Rozë3
E Qelët Rozë2#E78A61E Qelët Rozë2
E Qelët Rozë#F9966BE Qelët Rozë
Sandy Brown#EE9A4DSandy Brown
Hot Pink#F660ABHot Pink
Hot Pink1#F665ABHot Pink1
Hot Pink2#E45E9DHot Pink2
Hot Pink3#C25283Hot Pink3
Hot Pink4#7D2252Hot Pink4
E Qelët E ndezur#E77471E Qelët E ndezur
Indian E Kuqe1#F75D59Indian E Kuqe1
Indian E Kuqe2#E55451Indian E Kuqe2
Indian E Kuqe3#C24641Indian E Kuqe3
E Kuqe#FF0000E Kuqe
E Kuqe1#F62217E Kuqe1
E Kuqe2#E41B17E Kuqe2
E Zjarrët1#F62817E Zjarrët1
E Zjarrët2#E42217E Zjarrët2
E Zjarrët3#C11B17E Zjarrët3
Pink#FAAFBEPink
Rosy Brown1#FBBBB9Rosy Brown1
Rosy Brown2#E8ADAARosy Brown2
Pink2#E7A1B0Pink2
E Qelët Pink#FAAFBAE Qelët Pink
E Qelët Pink1#F9A7B0E Qelët Pink1
E Qelët Pink2#E799A3E Qelët Pink2
Pink3#C48793Pink3
Rosy Brown3#C5908ERosy Brown3
Rosy Brown#B38481Rosy Brown
E Qelët Pink3#C48189E Qelët Pink3
Rosy Brown4#7F5A58Rosy Brown4
E Qelët Pink4#7F4E52E Qelët Pink4
Pink4#7F525DPink4
Purpur e Zbehtë E Skuqur4#817679Lavendar E Skuqur4
E Qelët E Florinjëtrod4#817339E Qelët E Florinjëtrod4
Limoni Chiffon4#827B60Limoni Chiffon4
Limoni Chiffon3#C9C299Limoni Chiffon3
E Qelët E Florinjëtrod3#C8B560E Qelët E Florinjëtrod3
E Qelët E Florinjët2#ECD672E Qelët E Florinjët2
E Qelët E Florinjëtrod#ECD872E Qelët E Florinjëtrod
E Qelët E Florinjëtrod1#FFE87CE Qelët E Florinjëtrod1
Limoni Chiffon2#ECE5B6Limoni Chiffon2
Limoni Chiffon#FFF8C6Limoni Chiffon
E Qelët E Florinjëtrod E Verdh#FAF8CCE Qelët E Florinjëtrod E Verdh

 

 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc