Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 
IP Internet Protocol

Internet Protocol (IP) (shqip: Protokolli i Internetit) është një protokoll i përdorur për komunikim të të dhënave përmes një inter-rrjeti (internetwork) "packet-switched" që përdor TCP/IP-në.

IP është protokolli primar në shtresën e internetit të TCP/IP dhe ka detyrën e dërgimit të datagramve (paketave) protokollare të ndryshme nga burimi tek destinacioni host duke u bazuar vetëm në adresë e tyre. Për këtë qëllim IP-ja definon metodat adresuese dhe strukturat për enkapsulim të datagrameve. Verzioni i parë i rëndësishëm i strukturës adresuese, që sot njihet si Internet Protocol Version 4 (IPv4) është ende protokolli dominues për Internetin, megjithëse pasardhësi, Internet Protocol Version 6 (IPv6) vazhdimisht po hyn në përdorim nëpër botë.


Enkapsulimi i IP

Të dhënat nga një protokoll i shtresës së sipërme enkapsulohen si paketa/datagrame (këto terme janë sinonime në IP). Përgatitja e Qarqeve nuk nevojitet para se një host të mund të dërgojë paketa tek një tjetër host, me të cilin nuk ka komunikuar më parë (një karakteristikë e rrjeteve packet-switched), si rrjedhojë IP është një protokoll connectionless (që nuk ka nevojë të lidhet). Kjo e dallon atë nga rrjetet telefonike, të cilave u nevojitet përgatitje e qerqeve para se të mund të të realizohet thirrja telefonike (protokoll i orientuar kah lidhja, connection-oriented).

Shërbimet e ofruara nga IP

Për shkak të abstraktit të ofruar nga enkapsulimi, IP-ja mund të përdoret përmes një rrjeti heterogjen, d.m.th, një rrjet që lidh kompjutera mund të përbëhet nga një kombinim i Ethernet, ATM, FDDI, Wi-Fi, token ring, ose të tjera. Secili implementim i shtresës së linqeve mund të ketë metodën e vetë të adrsimit (ose edhe mungesën e plotë të saj), me një nevojë korresponduese për të zgjidhur IP adresa në të adresa data link. Kjo zgjidhje adresore kryhet nga Address Resolution Protocol (ARP) (protokolli i zgjidhjes së adresave) për IPv4 dhe Neighbor Discovery Protocol (NDP) (protokolli i zbulimit të fqinjëve) për IPv6.

 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc