Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 
Kompjuteri
 

Shkollimi informativ ( kompjuterik ) po bëhet dita-ditës më i rëndsishëm në përkufizimin e diturisë dhe të shkathtësisë themelore. Përmes teknologjisë informative njerëzit po aftësohen për :

▪ gjetjen dhe prodhimin e pajisjeve për informime,
▪ komunikim me ttë tjerët,
▪ indentifikimin e vendit ku mund te gjenden informacionet,
▪ përpunimin e informavioneve në mënyë krijues,
▪ përdorimin e teknologjive te reja,
▪ mbrojtjen efektive të mjedisit dhe
▪ mundësinë për një zhvillim të qëndrueshëm të mjedisit.
Kompjuteri eshte pajisje e cila perdoret per perpunimin e informacioneve mund te jen te paraqitura ne form te tekstit, fotorafis, muzikes ose ne ndonj form tjeter.
Kompjuteri eshte mjet kompleks elektronik i cili llogarit shpejt sakt dhe mban mend sasi te mdha informatash..
Kompjuteri ka dy pjes kryesore HARDWARIN dhe SOFTWARIN.

Hardwer

Hardweri eshte emertim permbledhes per njesit fizike te kompjuterit te cilat perdoren per perpunimin e te dhenave. Ne Hardwar perfshihen pajisjet nga me te ndryshmet. Keto njesi dhe paisje perdoruesi i sheh , mund ti prek dhe pak a shum eshte i njoftuar se qka nejne.
Hardwari perfshin pjeset e forta te PC si psh. shtepisa, monitori, mausi, tastatura , printeri etj..

Hardwari ndahet ne 4 njesi : 1 njesia hyrse 2 njesia qendrore 3 memoria 4 njesia dalse.

Njesit Hyrse jan: tastaura, mausi , kamerat digjitale, mikrofoni, disqet, CD-t...permes ketyre pajisjeve te dhenat futen ne kopmjuter ne form qe kompjuteri i kupton pra ne form te 0-ve dhe 1-ve.

Njesit Dalse jan : Monitori ,Printeri, ploteri, autoparlantet, etj. Keto pajisje sherbejn per shfaqjen e inforamacioneve, perdoruesit..!

Perveq pajisjeve qe perdoren vetem per hyrjen dhe vetem per daljen e te dhenave ka edhe pasjise qe perdoren per hyrjen dhe daljen e te dhenave. Pajisje te tilla jan disqet, disketat, CD-Rom-et, modemet, kartelat e zerit etj. Dhe per to perdoret shprehja Hyrse-Dalse...!!
Hardveri ka Memorien qe sherben per ruajten e perkohshme e te dhenave qe perpunon, RAM-in Memorie perpunuese
( Random Access Memory ) qe do te thot memorie me qasje te rendesishme, Memoria operative,Njesia qendrore - Mikroprocesori qe sherben per bartjen e te dhenave prej nje komponenti ne tjetrin kryhet permes linjave qe quhen Bus., ROM Memoria - memoria vetem per lexim.

Softwer

Softweret jan programet te cilat jan pergjegjse per ate se qka dhe ne qfar menyre ben kompjuteri per te udhequr kontabilitetin e ndermmarrjes , per te degjuar muzik apo per ti bere diqka tjeter.
Softwari ka 2 pjes krysesore : 1 programet aplikative dhe 2 sistemi operativ.

Sistemi operativ kontrollon dhe koordinon shfrytzimin e hardwerit mes aplikacioneve te ndryshme te shfrytzuesve te ndryshem. Mund te thuhet se sistemi operativ ndodhet mes hardwerit te kompjuterit dhe aplikacioneve.
Aplikacionet njihen edhe me emrin programe . Programet sherbejn per te shkruar nje tekst , per te ber nje kalkulim matematikor, per te komunikuar me nje PC ( Kompjuter ) tjeter ne internet. Lojrat Kompjuterike po ashtu jan programe kompjuterike.
Aplikacionet percaktojn kerkesa te caktuara gjat perdorimit te kompjutert. Perdoruesi nuk don ti ti fus informatat ashtu si PC si i kumpton ne form te 0 dhe 1 , por si shkronja , fotografi ose muzik.
Shfrytzues te nje PC mund te jen PC-t e tjerë. Kompjuteri i cili ofron sherbime quhet server ose sherbys. ndersa kompjuteret qe kerkojn sherbime e ketij kopmjuteri quhen klient
 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc