Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 
Paisjet e Sistemeve per Komunikum
 
Rjeti local kompjuterik
 
Deri sa nuk u paraqitën kompjuterët e parë personalë, shumica e shfrytezuesve të kompjutereve punonin pran terminaleve te sistemit qendror kompjuteritk.
Përparsit qe solli perdorimi I kompjutereve personale per shfrytezues individuale, parashtroi disa kufizime te kuptushme per shfrytezues ne nderrmarrje dhe institucione te tjera.
Per ket arsyje u shtrua nevoja e krijimit te nje infrastukture hardverike dhe softverike per lidhjen ne rrjet te kompjuterave personal qe perfshin pajisjet e nevojshme si: adapteri, kabllat, repitetoret etj.,si dhe sistemin operativ qe perkrah kete hardver ne menyr te punes.
Llojet e Rrjetave
 
Kompjuterët personalë mund të lidhen ne rrjete te mashsive te ndryshme.
Kur rrjeta është e realizuar nëkuadër te nje ndertese ose disa ndertesave te aferta, atehere e kemi fjalen per rrjete locale te njhur si LAN (ang. LOCAL AREA NETËORK).
Komponentet e Rrjeteve
Rjeten kompjuterike e perbejne kompjuteret, njesit lidhese dhe lidhjet mes tyre.
 
Kartelat e Rrjetit
 
Kartela e rrjetit është component hardverike e cila sherben qe kompjuteret te lidhen ne rrjet local kompjuterik.
Standardi I cili eshte pergjegjes ne kete nivel eshte Ethernet. Ky standart ofron shpejtesine e transmetimit ne 10Mbps, 100Mps (Fast Ethernet) dhe ne kohe te fundit edhe ne 1Gbps (Giga-Ethernet).

Switchat dhe Hubat


Hibi dhe sëitch-I jan pajisje qe paraqesin piken e perqendrimit te kompjutereve te rrjetes locale.
Hubat e kryejn te njejtin funksion sikur sëithchat, port e hubi informacioni I derguar nga ni kompjuter shkon te gjithe kompjutereve te tjere, pa marr para sysh a usht I dedikuar per ta.
Hubat jan me te ngadalshem se sëitch-at.


 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc