Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 
Ndihmë rreth SHPALLJES
 
Si të Regjistrohem...?
 
1. Kliko ´REGJISTROHU´ dhe mbushë të dhënat…
2. Shko pastaj në ´Hotmail´ hyrë me të njëjtin email që je regjistruar dhe sms vjen tekë ´JUNK´
3. Konfirmo linkun duke e klikuar (nëse nuk bënë me herën e pare kliko përsëri)...
4. Useri juaj do jetë hapur... dhe vazhdoni hyrjen në faqe me email dhe password herën e pare... herët tjera mund ta bëni edhe me nickname...
 
Si të bëjë një SHPALLJE...?
 
1. Kliko ´SHPALL falas´
2. Mbushi të dhënat sipas karakterit të shitjes apo blerjës ( information = njoftim , demand = kërkesë , supply = ofertë ) Vendos Titullin , Përmbajtjen, formën e kontaktit, kodin e sigurimit dhe kliko ADD…
 
 
 
 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc